vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Ủy ban Chứng khoán lần đầu công bố nguyên tắc quản trị công ty (15/08/2019)

Bộ nguyên tắc đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung làm rõ chức năng của hội đồng quản trị, minh bạch công bố thông tin...

Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) vừa công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất lần đầu tiên dành cho các công ty đại chúng Việt Nam. Tài liệu gồm 10 nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết nhằm giải quyết các vấn đề thực thi quản trị công ty. 6 nguyên tắc trong số này tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng quản trị. Phần còn lại là các lĩnh vực công bố thông tin, môi trường kiểm soát, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.

Tài liệu ra đời trên cơ sở hợp tác với Tổ chức tài chính quốc tế, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ và Ngân hàng Thế giới. SSC là cơ quan ban hành, còn Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Hà Nội đóng vai trò thúc đẩy và theo dõi các doanh nghiệp niêm yết tự nguyện áp dụng bộ nguyên tắc.


Bộ nguyên tắc được kỳ vọng mang tính khuyến khích và giải thích để ngoài việc tuân thủ tối thiểu quy định pháp luật, doanh nghiệp có thể hướng tới các chuẩn mực quốc tế nhằm cải cách bộ máy quản trị, tăng uy tín và khả năng huy động vốn.

"Bộ nguyên tắc đầu tiên sẽ nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, góp phần nâng hạng thị trường và gia tăng niềm tin của nhà đầu tư với chứng khoán Việt Nam", ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch SSC cho hay.


                                                                                                                             Phương Đông