vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (08/08/2019)

UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên kể từ ngày 8/4/2019. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên Công ty: CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên

- Địa chỉ: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0221. 3863892 Fax: 0221. 3864095

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900106390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 9/7/2015

UBCKNN