vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/12 (13/12/2013)

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện
TV1: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MPC: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường
MAS: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MAC: Ngày GDKHQ phát hành cổ phiếu
DGT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012
PVL: Ngày GDKHQ tổ chức họp ĐHCĐ bất thường
SJE: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần 3
Tin doanh nghiệp
NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - HĐQT NNC đã cơ bản thống nhất báo cáo về tình hình thực hiện quý IV/2013 với sản lượng đá khai thác và đá tiêu thụ lần lượt đạt 2,294 triệu m3 và 2,094 triệu m3, hoàn thành tương ứng 98% và 107% kế hoạch khai thác và tiêu thụ.; doanh thu 315,4 tỷ đồng và lợi nhuận 98 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 109% và 131% kế hoạch đề ra.
Trong quý I/2014, NNC đặt mục tiêu đã khai thác 3,25 triệu m3, sản lượng chế biến 2,45 triệu m3 và sản lượng tiêu thụ 2,25 triệu m3. Trong đó, riêng đối với mỏ đá Núi Nhỏ, mục tiêu khai thác là 3 triệu m3, sản lượng chế biến 2,2 triệu m3 và sản lượng tiêu thụ 2 triệu m3.
DVP - CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Doanh thu và lợi nhuận 11 tháng đầu năm 2013 đạt lần lượt 473 tỷ và 197 tỷ đồng, vượt 1% và 10% so với kế hoạch năm 2013. Riêng lợi nhuận của công ty đã hoàn thành kế hoạch từ 31/10/2013.
TIC - CTCP Đầu tư điện Tây Nguyên – Ticcom - 11 tháng của năm 2013 tổng doanh thu đạt 34,38 tỷ đồng, tổng chi phí 9,7 tỷ đồng và tổng lợi nhuận 24,67 tỷ đồng.
SEC - CTCP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai - Đã chào bán được 10.443.886 cp, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, thu ròng về hơn 104 tỷ đồng.
PVD - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Đã phát hành xong hơn 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2012, nâng số cổ phiếu đang lưu hành lên 275.258.115 cp.
VSH - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) chuyển giao 63.016.948 cp VSH cho Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco3) nhằm thay đổi quyền đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước.
REE - CTCP Cơ điện lạnh - Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TDW của CTCP Cấp Nước Thủ Đức. REE đã mua được 1.433.980 cổ phiếu TDW trong tổng số 1,455 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch này, REE đã nâng số lượng cổ phiếu TDW nắm giữ từ 2.120.740 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 24,95% vốn, lên thành 3.564.720 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 41,94%.
CNT - CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư - HĐQT CNT đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 1.055.032 triệu cổ phần của CTCP Bao bì Nhơn Trạch với giá chuyển nhượng là 11.000 đồng/CP, tương đương giá trị hơn 11,6 tỷ đồng.
PAN - CTCP Xuyên Thái Bình - Quyết định chuyển nhượng 800.000 cổ phần, tương ứng 80% vốn của công ty con là CTCP Thương mại Pan. Tuy nhiên, HĐQT PAN không thông báo đối tác nhận chuyển nhượng.
KSS - CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico – Sẽ thực hiện việc trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 04:01. Thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 02:01. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/12/2013. Ngày đăng ký cuối cùng 24/12/2013.
DNY - CTCP Thép DANA – Ý – Sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 và năm 2012 tỷ lệ 16,41245%/ cổ phiếu.,thưởng cổ phiếu năm 2011 tỷ lệ thực hiện 18,58755%/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/12/2013. Ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2013.
SBT - CTCP Bourbon Tây Ninh - Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%. Thời gian chốt danh sách cổ đông và thực hiện thanh toán cổ tức dự kiến thực hiện ngay trong tháng 12 này.
PDN - CTCP Cảng Đồng Nai - Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013, tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/12. Thời gian thanh toán từ ngày 10/1/2014.
HTI - CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2012, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/12. Thời gian thanh toán từ ngày 23/1/2014.
RCL - CTCP Địa ốc Chợ Lớn - Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 năm 2012. Theo đó, cổ tức được chia bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/12. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12. Thời điểm thanh toán là ngày 15/01/2014.
SSC - CTCP Giống cây trồng miền Nam - Quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/12 để trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán từ ngày 20/1/2014.
FLC - CTCP Tập đoàn FLC - HĐQT FLC đã chấp thuận cho ông Trần Thế Anh được thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 11/12/2013.
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông
KSA - CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Cát Vàng đã bán ra 1,7 triệu cổ phiếu KSA, tương ứng hơn 5% vốn điều lệ của KSA. Giao dịch được thực hiện vào ngày 10/12 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
PTK - CTCP Luyện kim Phú Thịnh - Ông Nguyễn Văn Dũng không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 9/12/2013 sau khi đã bán toàn bộ 993.700 cổ phiếu PTK đang sở hữu với mục đích chi tiêu cá nhân, qua đó không còn nắm giữ cổ phiếu PTK nào.
SII - CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Viac (No.1) Limited Partnership đã giảm từ 17,59% xuống còn 12,05% kể từ ngày 9/12/2013 sau khi SII được giao dịch bổ sung 18,37 triệu cổ phiếu phát hành thêm nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên 58,37 triệu đơn vị. Hiện tại, Viac (No.1) Limited Partnership vẫn nắm giữ 7.034.700 cổ phiếu SII.
GDT - CTCP Chế biến gỗ Đức Thành - Vào ngày 10/12, Mutual Fund Elite (NON-UCITS), cổ đông lớn đã gom thêm 117.490 cổ phiếu GDT, nên đã nâng sở hữu lên thành 955.120 đơn vị, chiếm 9,21% vốn điều lệ GDT.
BBC - CTCP Bibica - Từ 22/11 đến 6/12, CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời, cổ đông lớn đã gom thêm 146.080 cổ phiếu BBC, làm tăng sở hữu từ 1.949.860 cổ phiếu, tỷ lệ 12,64% vốn, lên thành 2.095.940 cổ phiếu, tỷ lệ 13,59% vốn.
AMV - CTCP Sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Bà Nguyễn Lệ Thủy, cổ đông lớn đã mua 21.800 cổ phiếu AMV. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu AMV nắm giữ từ 212.800 cổ phiếu, tỷ lệ 10,06% lên 234.600 cổ phiếu, tỷ lệ 11,09%.
VMC - CTCP Vimeco - Công ty TNHH An Quý Hưng, cổ đông lớn đã mua 48.900 cổ phiếu VMC nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 1.606.492 cổ phiếu, tỷ lệ 24,72%.
SDH - CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà - LUCERNE ENTERPRISE LTD, cổ đông lớn đã mua 255.200 cổ phiếu SDH. Sau giao dịch, cổ đông lớn này nắm giữ 1.900.200 cổ phiếu SDH, tỷ lệ 9,25%.
GLT - CTCP Kỹ thuật điện Toàn cầu - Ngày 10/12, ông Trương Thái Quảng, Phó giám đốc đã bán 259.400 cổ phiếu trong tổng số 265.274 cổ phiếu GLT. Sau giao dịch, ông Quảng chỉ nắm giữ 5.974 cổ phiếu GLT.
PIV - CTCP PIV - CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình đã bán hết 100.000 cp, chiếm tỷ lệ 8,33% vốn vào ngày 11/12.
BIC - Tổng CTCP Bảo hiểm NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 634.910 cp nâng sở hữu lên thành 5.284.260 cp BIC, chiếm tỷ lệ 8,01% vốn kể từ ngày 11/12.
HLD - CTCP Đầu tư & Phát triển Bất Động Sản HUDLAND - Bà Nguyễn Thanh Hương, Ủy viên HĐQT đã bán 230.000 cp, giảm sở hữu xuống còn 1,5 triệu cp HLD, chiếm tỷ lệ 7,5% vốn.
C32 - CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 - Ông Ngô Đức Tài đã bán 900.000 cp giảm sở hữu xuống còn 450.000 cp C32, chiếm tỷ lệ 4,01% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 06/12.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông
DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DHC từ 16/12/2013 đến 14/1/2014 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ 880.990 cổ phiếu, tỷ lệ 5,87% vốn, lên tới 1.880.990 cổ phiếu, tỷ lệ 12,54% vốn.
SDT - CTCP Sông Đà 10 - Bà Nguyễn Thị Lụa, vợ ông Vũ Văn Tính, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 38.880 cổ phiếu SDT theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 16/12 đến ngày 14/1/2014.
NST - CTCP Ngân Sơn - Nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, ông Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu NST. Thời gian giao dịch từ ngày 18/12 đến ngày 16/1/2014. Hiện, ông Thịnh nắm giữ 138.024 cổ phiếu NST.
Trí Thức Trẻ/HNX&HSX