vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Đồng Nai sắp chuyển đổi hàng ngàn ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp (26/01/2024)

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương với hàng ngàn ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại các địa phương.

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và đề xuất của địa phương, mới đây UBND tỉnh đã phê duyệt hàng loạt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của cấp huyện. Điểm chung trong các kế hoạch này là chỉ tiêu đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ vài trăm đến hơn ngàn ha.

Huyện Cẩm Mỹ là địa phương có biến động lớn về đất nông nghiệp. Theo đó, năm 2024 Cẩm Mỹ được phép chuyển đổi hơn 1.2 ngàn ha đất nông nghiệp (chủ yếu là đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp. Về thu hồi đất, huyện này được thực hiện thu hồi hơn 820ha đất để làm các dự án. Các địa phương sẽ chuyển đổi, thu hồi nhiều đất nông nghiệp là xã Xuân Đường, xã Xuân Mỹ, xã Xuân Tây và thị trấn Long Giao…

Về cơ cấu, quỹ đất nông nghiệp mặc dù vẫn chiếm 2/3 tổng diện tích tự nhiên (khoảng 24/32 ngàn ha) nhưng huyện Trảng Bom có khoảng 916ha được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Các xã gần khu vực trung tâm thị trấn Trảng Bom có sự thay đổi quỹ đất nông nghiệp nhiều hơn so với các xã ở xa. Cùng với đó, năm 2024 huyện có kế hoạch thực hiện 95 dự án với diện tích khoảng 840ha. Hai khu vực phát triển đô thị mới được UBND tỉnh phê duyệt (khu vực I hơn 500ha và khu vực II khoảng 466ha) là nơi ưu tiên các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án phát triển đô thị.

Còn huyện Vĩnh Cửu được duyệt chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp gần 930ha, thu hồi hơn 740ha đất nông nghiệp để thực hiện các dự án; huyện Thống Nhất được duyệt chỉ tiêu chuyển hơn 860ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thu hồi hơn 550ha đất nông nghiệp để thực hiện các dự án; huyện Định Quán chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hơn 610ha, thu hồi đất nông nghiệp hơn 220ha…

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỉnh Đồng Nai đã phân bổ các chỉ tiêu cụ thể về diện tích các loại đất sử dụng năm 2024, kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.

UBND tỉnh giao các huyện, thành phố công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Nguồn cafef.vn