vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Thông Báo Đợt Chào Mua Công Khai (CMCK) cổ phiếu NBB của Công ty Cổ Phần đầu tư CII (24/04/2023)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành giới thiệu với quý khách hàng Đợt Chào mua công khai cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Chi tiết đợt chào mua trong file đính kèm:
CBTC CMCK CP NBB.pdf
THONG BAO CMCK.pdf

VTS